Информация за контакт

"Хелиос" АД
Севлиево 5400, Зона Изток 1 П.К 109
Стационарен телефон : +359 675 /31252
Факс : 0675 / 31277     
  Електронна поща: helios_ivo@nat.bg